Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice
10350

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Prześlij stan wodomierza

Podaj adres przyłącza na którym zamontowano wodomierz, wprowadź stan i prześlij do urzędu. Faktura zostanie doręczona najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych. Zachęcamy do wybrania opcji "Sposób doręczenia faktury - wiadomość e-mail" (sposób doręczenia można zmienić przy każdym ponownym przesłaniu odczytu licznika).

 

Adres przyłącza (licznika): *
Miejscowość, kod pocztowy: *
Telefon do kontaktu w godzinach (8.00-16.00): *
Adres e-mail:
ID klienta (umieszczone na fakturze): *
Stan licznika głównego (w przypadku rozliczeń ryczałtowych, proszę wpisać słowo RYCZAŁT): *
Stan podlicznika (jeśli zmontowano więcej niż jeden, stany należy wymienić po przecinku):
Data odczytu: *
Sposób doręczenia faktury: *
wiadomość e-mail
list przesłany na adres do korespondencji podany w umowie
Uwagi/Informacje dodatkowe dla urzędu:
 * - pola wymagane
 

 

Uwaga:

Wystawienie faktury VAT dla wskazanego przyłącza możliwe jest nie częściej niż raz w miesiącu.

 

Jak znaleźć ID klienta ?

Przykładowa faktura mobilna
Faktura mobilna
Przykładowa faktura standardowa
Faktura standardowa

Opłaty za dostawę wody oraz za zrzut ścieków

tel: (22) 350 91 91 wewn. 5
piętro I pok. 105

Czynne:

poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00